Menu Zamknij

Opieka dietetyczna

Konsultacje odbywają się online na platformie Skype lub Google Meet.

Etapy współpracy

Ankieta żywieniowa i badania diagnostyczne

Moja praca z Tobą zaczyna się jeszcze przed właściwą konsultacją.

Po wykupieniu oferty konsultacji, otrzymasz na swój adres e-mail ankietę żywieniową oraz dziennik żywienia, które należy wypełnić i odesłać.

Przed konsultacją proszę przynieść ze sobą badania diagnostyczne (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy).

Zalecane badania:

– morfologia
– lipidogram
– poziom glukozy na czczo
– poziom witaminy D3
– TSH, ft3, ft4

dodatkowo:

– ferrytyna ( u osób z cukrzycą leczoną farmakologicznie, wegetarian i wegan oraz osób cierpiących na dolegliwości ze strony układu pokarmowego)
– poziom witaminy B12 oraz homocysteiny (u wegetarian i wegan)
– trzydniowy pomiar glukozy na czczo oraz 2 godziny po obiedzie (u osób cierpiących na cukrzycę).

Formularz ankiety żywieniowej, wyniki badań oraz dzienniczek żywieniowy należy odesłać najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem konsultacji.

Przed wyznaczonym terminem konsultacji zapoznaję się z przesłanymi do mnie dokumentami. Na spokojnie analizuję kwestionariusz ankiety, zestawiam objawy i dolegliwości z informacjami o dotychczasowej diecie i stylu życia oraz wynikami badań. Układam też wstępną strategię postępowania. Dzięki temu podczas rozmowy mogę skupić się na wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości i odpowiedzi na Twoje pytania.

dietetyczna konsultacja wstępna

W pakiecie taniej!

dietetyczna opieka miesięczna

Konsultacja i jadłospis

Konsultacja

Wywiad przeprowadzany podczas konsultacji służy do uzupełnienia informacji przesłanych wcześniej w formularzu ankiety i dzienniczku. To również czas na wyjaśnienie istoty choroby lub dolegliwości które ma pacjent. Aby dietoterapia była możliwie skuteczna, ważne jest zrozumienie na czym polega choroba lub dolegliwość, jakie może mieć przyczyny i  jakie niesie ze sobą skutki. Dzięki temu łatwiej jest zmotywować się do zmian w żywieniu i stylu życia, tak by powrócić do zdrowia.

Zdaję sobie sprawę, że przy dużej ilości informacji, po wizycie może część z nich ulecieć z głowy. Dlatego też zawsze wysyłam pisemne podsumowanie, które zawiera:

– informacje o chorobie i dolegliwościach

– interpretację przesłanych badań

– strategię postępowania dietetycznego, listę produktów zalecanych i przeciwwskazanych, wskazówki kulinarne

– plan sugerowanej suplementacji żywieniowej

– sugestie dotyczące zmian w stylu życia, wspierających skuteczną terapię

– zalecenia dotyczące ewentualnych diagnostycznych badań kontrolnych

 
Jadłospis 14-dniowy
Jadłospis jest zawsze układany indywidualnie według potrzeb pacjenta. Zawiera plan posiłków wraz z przepisami oraz listą zakupów.
Uwzględniam w nim Twoje ulubione dania i produkty, jeśli to możliwe. Przepisy dostosowuję do Twoich możliwości i umiejętności kulinarnych. Składniki potraw są produktami łatwodostępnymi, unikam zalecania egzotycznych produktów, które później zalegają w kuchennych szafkach.
Podaję także propozycje składników, które można zastosować zamiennie.
W trakcie współpracy możesz jednokrotnie skontaktować się ze mną mailowo, jeśli potrzebujesz doprecyzowania lub wyjaśnienia czegoś w związku z jadłospisem.
 
Pisemne zalecenia oraz jadłospis przesyłam w czasie  10-14 dni od konsultacji.

 

Dalsza opieka i monitorowanie postępów

Konsultacja kontrolna również  odbywa się online i trwa 30 minut.

W jej trakcie analizuję postępy dokonane w dietoterapii oraz ewentualne nowe wyniki badań lub pomiarów ciała. Odpowiadam na pytania, które pojawiły się w trakcie stosowania diety, modyfikuję zalecenia dietetyczne lub dotyczące suplementacji, jeśli jest to wskazane.

Konsultacja kontrolna może być połączona z zamówieniem kolejnego 14-dniowego jadłospisu, tak aby móc go odpowiednio dopasować.

Jeżeli przed 3 miesiące od wstępnej konsultacji pacjent nie zgłosił się na konsultację kontrolną, wówczas ponowne zgłoszenie traktowane jest tak, jakby przyszedł pierwszy raz.