Menu Zamknij

Konsultacja dietetyczna kontrolna

120,00

Konsultacja kontrolna trwa 30 minut.

Składa się ona z kilku etapów.

1) Przed konsultacją analizuję wyniki nowych badań laboratoryjnych, jeśli zostały one zalecone.

(Wyniki należy odesłać najpóźniej na 3 dni przed wybranym terminem konsultacji kontrolnej).

2) Konsultacja odbywa się w formie wideorozmowy poprzez komunikator Skype lub GoogleMeet.

3) Po odbytej konsultacji w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz w na adres e-mail krótkie podsumowanie wizyty kontrolnej wraz z informacją o ewentualnych zmianach w postępowaniu dietetycznym lub proponowanej suplementacji.

 

Uwaga:

Po złożeniu zamówienia konsultacji otrzymasz osobną wiadomość e-mail, gdzie ustalimy lub potwierdzimy termin konsultacji kontrolnej.