Menu Zamknij

Konsultacja dietetyczna wstępna

250,00

Konsultacja wstępna trwa 60 minut.

Składa się ona z kilku etapów.

1) Przed konsultacją analizuję wyniki badań, ankietę żywieniową, oraz dzienniczek dietetyczny przesłane przez pacjenta.

(Należy je odesłać najpóźniej na 5 dni przed wybranym terminem konsultacji).

2) Konsultacja odbywa się w formie wideorozmowy poprzez komunikator Skype lub GoogleMeet.

3) Po odbytej konsultacji w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz pisemne podsumowanie (w formacie .pdf), gdzie zawarte są :

  •  informacje o chorobie i dolegliwościach,
  •  interpretacja przesłanych badań,
  •  strategia postępowania dietetycznego, listę produktów zalecanych i przeciwwskazanych, wskazówki kulinarne,
  •  plan sugerowanej suplementacji żywieniowej,
  •  sugestie dotyczące zmian w stylu życia, wspierających skuteczną terapię,
  •  zalecenia dotyczące ewentualnych diagnostycznych badań kontrolnych.

 

Po złożeniu zamówienia konsultacji otrzymasz osobną wiadomość e-mail, gdzie dostaniesz w załącznikach wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ankietę żywieniową, wzór dzienniczka dietetycznego.

Uzgodnimy także termin ten konsultacji.